Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  24. Graf Logaritmickej Funkcie