Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  1. Logaritmus Čísla - Úvod