Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  4. Načrtni Graf Kvadratickej Funkcie