Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  1. Pravouhlá Sústava Súradníc