Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  3. Sústava Lineárnych Nerovníc S Dvoma Neznámymi