Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  14. Sústava Lineárnej a Kvadratickej Rovnice

Obsah prednášky je zamknutý
Ak ste už zapísaný, bude potrebné sa zapísať.
Zapíšte sa na kurz pre odomknutie