Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  19. Sústava Troch Lineárnych Rovníc 2

Obsah prednášky je zamknutý
Ak ste už zapísaný, bude potrebné sa zapísať.
Zapíšte sa na kurz pre odomknutie