Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  6. Náročnejší Príklad s Váhami