Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  4. Pričítanie a Odčítanie na Oboch Stranách Rovnice