Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  3. Úvod do Práce s Rovnicami