Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  1. Zopakovanie Mocnín a Odmocnín Zo Základnej Školy