Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  1. Lomené Výrazy - Úvod