Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  6. Zjednodušenie Mnohočlena