Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  4. Číselná Hodnota Mnohočlena S Jednou Premennou