Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  1. Viétove Vzorce V Mnohočlenoch