Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  29. Vyňatie NSD Pred Zátvorku

Obsah prednášky je zamknutý
Ak ste už zapísaný, bude potrebné sa zapísať.
Zapíšte sa na kurz pre odomknutie