Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  11. Násobenie Mnohočlenov