Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  1. Mnohočleny - Úvod