Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  3. Komplexné Čísla V Algebraickom Tvare