Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  17. Odmocniny - Úvod