Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  20. Deliteľnosť - Náročný Príklad