Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  14. Najmenší Spoločný Násobok - Vysvetlenie