3. Zložené Výroky a Tabuľká Pravdivostných Hodnôt - Príklady