Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  1. Geometrická Postupnosť - Úvod