4. Viac O Rekurentnom Zápise Aritmetickej Postupnosti