Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  7. Sčítanie a odčítanie čísel do 100

Obsah prednášky je zamknutý
Ak ste už zapísaný, bude potrebné sa zapísať.
Zapíšte sa na kurz pre odomknutie