Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  1. Sčítanie čísel do 20 bez prechodu cez 10

Obsah prednášky je zamknutý
Ak ste už zapísaný, bude potrebné sa zapísať.
Zapíšte sa na kurz pre odomknutie