Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  2. Mnohočleny - Úvod 2