Už viac než rok na B-akadémií pomáhame študentom základných a stredných škôl s prípravou na rôzne testy, skúšky alebo príjmačky. Za ten čas sa na kurzy B-akadémie zapísalo viac než 1000 študentov, čo je naozaj ohromné! :) Keďže nás o niekoľko dní čaká písomná časť maturitnej skúšky, rozhodli sme sa spraviť malý seriál článkov o príkladoch, ktoré sa môžu objaviť na tomto teste. Každý deň Vám prinesieme tri nové typy príkladov. Ak by ste ich chceli dostávať na Váš email, na konci tohto článku je návod. Tu je teda tretia trojica príkladov, s ktorými sa pravdepodobne na tomto teste stretnete. Tu je prvá časť a tu druhá časť tohto seriálu.


1. Vážený Aritmetický Priemer
Som si istý, že na maturite zažijete jeden zvláštne nepríjemný pocit. Uvidíte príklad a poviete si, že to “takmer” viete. Tvorcovia príkladov na maturitu si na Vás miestami pripravia otázku, ktorá sa týka nejakého vcelku základného konceptu, avšak vyžadujú po Vás jeho zložitejšiu variantu. Krásnym príkladom tohto je aritmetický priemer a vážený aritmetický priemer (oboma sme si prešli v našom kurze štatistiky). Základný aritmetický priemer ovláda každý z nás, no len veľmi zriedkavo sa stretávame s váženým aritmetickým priemerom - no a práve ten sa môže na písomnej maturite objaviť.


2. Práca s Mnohočlenom
Mnohočleny sú základom algebry. Jedná sa o zložené výrazy, ktoré sa dajú pomocou rôznych operácií upravovať. Určite ste sa na strednej škole stretli s úpravou mnohočlena na súčin pomocou vzorcov. My si touto látkou prechádzame v našom kurze o mnohočlenoch, ktorý je zadarmo. Toto bude jeden z jednoduchších príkladov na základnej škole, takže by bola veľká škoda na ňom stratiť body. Po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí príklad z minulých rokov:


3. Vyberanie Guľôčky z Vrecka
Pravdepodobnosť je jedna z neskorších látok na strednej škole a preberá sa spolu so štatistikou a kombinatorikou, presne ako v našom kurze. Najzákladnejším a najpoužívanejším príkladom v obore pravdepodobnosti je vyberanie guľočky z vrecka. Pri tomto príklade stačí, ak zachováte chladnú hlavu a zopakujete základ o pravdepodobnosti, ktorý sme sa učili. Do čitateľa si dáme počet priaznivých javov, ktoré môžu nastať a do menovateľa počet všetkých javov, ktoré môžu nastať. Po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí príklad z minulých rokov:


Čo ďalej?
Ak máte pocit, že Vám takéto články môžu pomôcť v posledných dňoch pred písomnou maturitou, tak si nechajte ďalšie časti týchto článkov zaslať na email. Stačí, ak sa zapíšete na náš ukážkový kurz prípravy na maturitu, ktorý je zdarma tu. Ak by Vám to nestačilo a chceli by ste sa s B-akadémiou pripravovať na maturitu ešte viac, môžete sa zapísať na náš spoplatnený kurz prípravy na písomnú maturitu alebo si môžete zakúpiť prístup ku všetkým našim videám pre stredné školy.