Už viac než rok na B-akadémií pomáhame študentom základných a stredných škôl s prípravou na rôzne testy, skúšky alebo príjmačky. Za ten čas sa na kurzy B-akadémie zapísalo viac než 1000 študentov, čo je naozaj ohromné! :) Keďže nás o niekoľko dní čaká písomná časť maturitnej skúšky, rozhodli sme sa spraviť malý seriál článkov o príkladoch, ktoré sa môžu objaviť na tomto teste. Každý deň Vám prinesieme tri nové typy príkladov. Ak by ste ich chceli dostávať na Váš email, na konci tohto článku je návod. Tu je teda druhá trojica príkladov, s ktorými sa pravdepodobne na tomto teste stretnete. Tu je prvá časť tohto seriálu.

1. Sústava Nerovníc
Na strednej škole sme sa stretli s veľkým množstvom algebry. Boli to rôzne algebraické výrazy, rovnice a nerovnice. Jednou z pokročilejších látok algebry boli sústavy rovníc a taktiež nerovnice. Všetkými typmi rovníc, nerovníc a sústav si prechádzame v našom kurze algebry pre stredné školy. Je vcelku pravdepodobné, že tvorcovia maturitného testu si pre Vás pripravia malé prekvapenie, ktorým bude sústava nerovníc. Rád by som na tento typ príkladu upozornil, keďže sa naň v učivách strednej školy zabúda a maturanti si ho častokrát musia dobrať sami. Nejedná sa našťastie ale o nič zložité - jednoducho vyriešime dve nerovnice osobitne a obe riešenia si nanesieme na číselnú os. Prienik týchto dvoch riešení bude naše riešenie. Po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí príklad z minulých rokov:

2. Vzdialenosť Dvoch Bodov
Myslím, že všetci sme sa na strednej škole stretli s analytickou geometriou. Jej súčasťou je aj určovanie vzdialenosti dvoch bodov v súradnicovej sústave. Ako už určite viete, nejedná sa o nijak náročný úkon. Tvorcovia maturitnej skúšky nám ale s najväčšou pravdepodobnosťou tento príklad sťažia tým, že nemáme jasne zadané súradnice našich dvoch bodov. Dva hľadané body môžu teda ležať na grafe funkcie a ak si chceme odvodiť ich súradnice, musíme s touto funkciou pracovať. Po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí príklad z minulých rokov:

3. Aritmetická Postupnosť

Na strednej škole ste sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretli s dvomi druhmi postupnosti - aritmetickou a geometrickou. Ktorákoľvek z týchto dvoch sa môže objaviť na maturitnej skúške v príklade na postupnosť. Dobrou správou je, že pravdepodobne Vám stačí vedieť len úplné základy práce s postupnosťou, presne ako si ukazujeme v našom kurze postupností pre stredné školy. Keď teda na písomnej maturite narazíte na príklad s postupnosťou, zachovajte chladnú hlavu, presne ako v tomto vzorovo vyriešenom príklade. Po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí príklad z minulých rokov:

Čo ďalej?

Ak máte pocit, že Vám takéto články môžu pomôcť v posledných dňoch pred písomnou maturitou, tak si nechajte ďalšie časti týchto článkov zaslať na email. Stačí, ak sa zapíšete na náš ukážkový kurz prípravy na maturitu, ktorý je zdarma tu. Ak by Vám to nestačilo a chceli by ste sa s B-akadémiou pripravovať na maturitu ešte viac, môžete sa zapísať na náš spoplatnený kompletný kurz prípravy na písomnú maturitu alebo si môžte zakúpiť prístup ku všetkým našim videám pre stredné školy.