Už viac než rok na B-akadémií pomáhame študentom základných a stredných škôl s prípravou na rôzne testy, skúšky alebo príjmačky. Za ten čas sa na kurzy B-akadémie zapísalo viac než 1000 študentov, čo je naozaj ohromné! :) Keďže nás o niekoľko dní čaká písomná časť maturitnej skúšky, rozhodli sme sa spraviť malý seriál článkov o príkladoch, ktoré sa môžu objaviť na tomto teste. Každý deň Vám prinesieme tri nové typy príkladov. Ak by ste ich chceli dostávať na Váš email, na konci tohto článku je návod. Tu je teda prvá trojica príkladov, s ktorými sa pravdepodobne na tomto teste stretnete.

1. Rovnica Kružnice

Jednu vec ktorou si môžte byť istí, že sa v písomnej časti maturitnej skúšky objaví je analytická geometria. Pri analytickej geometrií pracujeme s vyjadreniami rôznych útvarov v rovine alebo priestore pomocou rovníc - alebo teda čísel a premenných. Základom analytickej geometrie ja látka o vyjadrení kružnice pomocou rovnice. No a práve príklad s analytickým vyjadrením kružnice sa v posledných rokoch hneď niekoľkokrát objavil na písomnej maturite. Ak ste si prešli naším kurzom analytickej geometrie tak určite viete, že poznáme vrcholovú a aj stredovú rovnicu kružnice. Prevod vrcholovej rovnice kružnice na stredovú rovnicu kružnice Vás s najväčšou pravdepodobnosťou čaká aj na najbližšej maturitnej skúške. Po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí príklad z minulých rokov:

2. Grafy Goniometrických Funkcií

Na strednej škole sme sa stretli s naozaj mnohými typmi funkcií - od lineárnej až po goniometrické. Ak ste si prešli naším kurzom o funkciách, tak určite viete, že najdôležitejšie je častokrát dokázať nakresliť graf funkcie v danom príklade. Presne takéto príklady sa určite objavia na písomnej skúške z maturity aj tento rok. V posledných rokoch sa tvorcovia tohto testu zamerali najmä na goniometrické funkcie ako napríklad sínus, kosínus a tangens. Pri týchto funkciách je kreslenie ich grafov možno trochu náročné, ale nie je to nič nemožné :) Po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí príklad z minulých rokov:


3. Práca S Objemom Telies

S telesami a ich objemom sa stretávame už od základnej školy a telies poznáme naozaj mnoho - kocka, kváder, guľa alebo rôzne druhy hranolov. Už v kurze pre základné školy sme si odvodzovali rôzne vzorce na výpočet ich povrchu alebo objemu. Na písomnej maturite sa minimálne jeden takýto príklad určite objaví. Tvorcovia tohto testu si ale určite vymyslia na Vás nejaký logický "chyták". Bude to nejaká drobnosť ktorú si je potrebné si uvedomiť aby sme dokázali správne doriešiť daný príklad. Naročná časť príkladu teda nebude vo vzorci, keďže všetky potrebné vzorce sú uvedené na zadnej strane testu, ale práve v logickom odvodení si počítania príkladu. Ak si chcete takéto príklady precvičiť, môžte si prejsť naším kurzom o geometrií pre stredné školy. Po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí príklad z minulých rokov:


Čo ďalej?

Ak máte pocit, že Vám takéto články môžu pomôcť v posledných dňoch pred písomnou maturitou, tak si nechajte ďalšie časti týchto článkov zaslať na email. Stačí ak sa zapíšete na náš ukážkový kurz prípravy na maturitu ktorý je zdarma tu. Ak by Vám to nestačilo a chceli by ste sa s B-akadémiou pripravovať na maturitu ešte viac, môžte sa zapísať na náš spoplatnený kompletný kurz prípravy na písomnu maturitu, alebo si môžte zakúpiť prístup ku všetkým našim vidám pre stredné školy.